Triết lý

Tôi không chỉ làm cho bạn hài lòng, tôi muốn làm cho khách hàng của bạn hài lòng với bạn.

 

 

 

About the Author